Archaebacteria dan Eubacteria

Archaebacteria dan Eubacteria

December 26, 2020 Fahmi Sarifudin 0

Takstonomi Archaebacteria dan Eubacteria Tahun 1938: Herbert Copeland (AS) menggolongkan makhluk uniselular yang tidak memiliki inti sebenarnya (tidak berselaput) ke dalam kingdom Monera atau Prokariota. […]